24ωρη παρακολούθηση και φροντίδα από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρό της μονάδας.