Οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό τη διατήρηση – βελτίωση του υπάρχοντος δυναμικού του ατόμου σε γνωστικό – συναισθηματικό επίπεδο.