• Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα εντός της μονάδας αλλά και βελτίωση και ενδυνάμωση των αυτοεξυπηρετούμενων φιλοξενούμενων – υδροθεραπεία.