• Συνεδρίες με τις ψυχολόγους, με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των περιθαλπόμενών.