• Προσεγμένη διατροφή ανάλογα με τις απαιτήσεις ή τυχόν προβλήματα υγείας του κάθε φιλοξενούμενου.