• 24ωρη παρακολούθηση και φροντίδα από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρό της μονάδας.
  • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων καθώς επίσης και τον τακτικό αιματολογικό έλεγχο.