• Συνεδρίες με τις ψυχολόγους, με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των περιθαλπόμενών.

Οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό τη διατήρηση – βελτίωση του υπάρχοντος